Utbildning

Utbildning

Företag investerar i ny hård- och programvara men prioriterar många gånger inte utbildning av sin personal. Löpande utbildning av Er personal ger en effektiv och nöjd personal. 

Vi erbjuder anpassade utbildningar och lägger fokus på de delar som behövs mest för era användare. Vi kan även under utbildningen arbeta med dina egna datafiler som utbildningsmaterial.

Kontakta oss för mer information om hur just dina utbildningar kan bli så bra och effektiva som möjligt.

SBL Data har certifierade och meriterade utbildare med god pedagogisk förmåga.

Vår utbildningslokal kan även hyras för utbildning i egen regi.

Webbproduktion: Entos