Uppföljning

Uppföljning

Regelbundet tar vi kontakt med dig för att stämma av nuläget. Vi tycker det är viktigt att följa upp förändringar i din organisation som kan påverka det levererade datasystemets funktioner, samt vill alltid förstå din verksamhets behov för att erbjuda rätt lösningar.

Webbproduktion: Entos